Funkcjonalność prezentacji danych w tabelach oraz funkcjonalność dynamicznej zmiany danych podobnie jak Excel

Niedawno wdrożyliśmy produkcyjnie moduł prezentujący dużą ilość danych liczbowych w tabelach. Prezentowane dane często i w różnych odstępach czasu są aktualizowane.
Wymogiem klienta było natychmiastowe informowanie użytkownika o każdej zmianie danych.
Zastosowaliśmy mechanizm aktualizujący dane w tle z wykorzystaniem technologii Ajax. Mechanizm weryfikuje aktualność danych i w przypadku zmiany, panel automatycznie wczytuje nowe dane do komórek w tabeli informując użytkownika o powstałej zmianie w bazie danych. Jednocześnie wyświetlając komunikat, które dane uległy zmianie, datę ostatniej zmiany oraz datę ostatniej weryfikacji aktualności danych.


Kolejnym wymogiem wdrożenia jest funkcjonalność dynamicznej zmiany danych przez użytkowników.
Funkcjonalność dynamicznej zmiany danych przez użytkownika pozwala użytkownikowi skopiować (np. z programu Excel) serie danych do kolumn „WKLEJ” i na podstawie zdefiniowanej formuły widok automatycznie przeliczy wartości w kolejnych kolumnach (COL 9 – COL 17). Operacja zmiany danych odbywa się po stronie przeglądarki za pomocą JavaScript, bez konieczności przeładowania strony i odwołania do serwera aplikacji.
Dodatkowo dane dynamicznie wklejone/wpisane do komórek „WKLEJ” zapisywane są w plikach COOKIES, dzięki temu użytkownik nie musi obawiać się utraty tych danych po wyłączeniu komputera.

AUTOR: GitSoft | OPUBLIKOWANO: 2015-10-23

Funkcjonalność prezentacji danych na wykresie

Nic nie przemawia tak dobrze, jak prezentacja danych na wykresach. Coraz częściej zachodzi potrzeba prezentacji zbioru informacji na zaawansowanych wykresach.

Do prezentacji wykresów zastosowaliśmy bibliotekę Flot Charts Wykres zbudowany z wykorzystaniem Flot Charts umożliwia skalowanie danych, włączenie lub wyłączenie serii danych, wybór zakresu danych poprzez zaznaczeni wybranego zakresu myszką, prezentuje wartości w poszczególnych punktach serii danych, umożliwia wybranie dowolnego symbolu prezentującego dla punku.
Możliwości prezentacji danych na wykresach wydają się nieograniczone. Dodatkowo dane w postaci JSON ładowane są AJAX'em.

Przykład przedstawia 10 serii danych gdzie każda zawiera 1464 punktów co stanowi 14640 rekordów pobranych z bazy danych.
Czas wygenerowania widoku tak dużej ilości danych mieści się w granicy 1,2 s.

AUTOR: GitSoft | OPUBLIKOWANO: 2015-19-12

Napisz do nas KONTAKT