DentSoft–CRM ™

produkt przeznaczony do zarządzania relacjami z pacjentami.

  • DentSoft–CRM ™ swoim działaniem koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu usług stomatologicznych oraz wszelkich działań związanych z obsługą pacjenta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta.
  • DentSoft–CRM ™ ma na celu rejestrację wizyt pacjentów do wybranych osób z personelu medycznego na podstawie danych osobowych.
  • DentSoft–CRM ™ prowadzi statystyki odwołanych i odbytych wizyt, powiadamia pacjentów o nadchodzącej wizycie.
  • DentSoft–CRM ™ powiadamia SMS’em oraz/lub mailem pacjentów o nadchodzącej wizycie cyklicznie.
  • DentSoft–CRM ™ prezentuje wizyty na kalendarzu dostosowanym do urządzeń mobilnych.

Zalety

Korzyści korzystania z systemu

  • DentSoft–CRM ™ umożliwia szybki i łatwy dostęp do bazy pacjentów gabinetu.
  • DentSoft–CRM ™ ułatwia organizację pracę personelu medycznego z pacjentami.
  • DentSoft–CRM ™ na podstawie statystyk umożliwia weryfikacje cykliczności odbytych wizyt.
  • DentSoft–CRM ™ dzięki powiadomieniom pacjentów o nadchodzącej wizycie, system redukuje ilość odwołanych wizyt.
  • DentSoft–CRM ™ dostępny jest z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia mobilnego, co pozwala na rejestrację wizyty o każdej porze dnia i nocy.

Opis funkcjonalności


Opis funkcjonalności występujących w systemie DentSoft–CRM ™ oraz prezentacja poszczególnych widoków.

Kalendarz

DentSoft–CRM ™ posiada widok prezentujący umówione wizyty pacjentów dla zalogowanego lekarza. W zależności od roli zalogowanego użytkownika, widok może prezentować wizyty umówione do wszystkich lekarzy pracujących w gabinecie. Domyślnie prezentowany jest widok kalendarza tygodniowego. System oznacza odpowiednim kolorem wizytę przypisaną do danego lekarza.


Pacjenci

DentSoft–CRM ™ posiada widok wszystkich pacjentów wprowadzonych do bazy danych. Kolor czerwony oznacza, iż dane pacjenta są nie pełne, gdyż zostały wprowadzone z urządzenia mobilnego.

Analogiczne widoki lekarzy i użytkowników systemowych (administratorów).


Wizyty

DentSoft–CRM ™ zawiera widok dodawania i edycji wizyt. Widok dodawania i edycji wizyty można uruchomić z menu głównego oraz z widoku kalendarza, po kliknięciu w widoku kalendarza zostanie uruchomiony widok dodawania i edycji wizyty z odpowiednią datą i godziną rozpoczęcia wizyty.

Widok dodawania i edycji wizyty umożliwia wybranie pacjenta z listy pacjentów lub dodanie nowego pacjenta, co w systemie zostanie uwzględnione jako dodanie pacjenta z niekompletnymi danymi i w widoku listy pacjentów pojawie się nowy wpis oznaczony kolorem czerwonym.


Widok mobilny

Nasza aplikacja przystosowana jest do obsługi na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach).


Polityka bezpieczeństwa

System zapewnia bezpieczeństwo z wykorzystaniem polityki haseł opartych następujące zasady:
Hasło musi zawierać przynajmniej jedną literę. Hasło musi zawierać przynajmniej jedną dużą literę. Hasło musi zawierać przynajmniej jedną liczbę.
Dodatkowo w systemie może być dodana obsługa SSL szyfrowania połączeń pomiędzy klientem a serwerem.

Napisz do nas KONTAKT